Diarienummer ÄN-0078/2017
Titel Sundbyberg stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-23
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Sundbyberg stads strategi för digitalisering - för yttrande senast den 30 april 2017 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss - Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 - Yttrande över remiss - Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2