Diarienummer ÄN-0072/2017
Titel Samlingsakt 2017 delegationsbeslut riksfärdtjänst
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslut tagna februari 2017 riksfärdtjänst 2017-03-01 Utgående Sekretess
Riksfärdtjänst beslut tagna april 2017 2017-05-31 Utgående Sekretess