Diarienummer ÄN-0068/2017
Titel Valfrihetssystem - förfrågningsunderlag LOV (lagen om valfrihetssystem) i äldreboenden
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Valfrihetssystem - upphandlingsdokument LOV (lagen om valfrihetssystem) i särskilt boende för äldre 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 - Valfrihetssystem - upphandlingsdokument LOV (lagen om valfrihetssystem) i särskilt boende för äldre 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4