Diarienummer ÄN-0067/2017
Titel Planeringsförutsättningar budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande från äldrenämnden över planeringsförutsättningar budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2
KS-0126/2017-4 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 - Yttrande från äldrenämnden över planeringsförutsättningar budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet