Diarienummer ÄN-0066/2017
Titel Verksamhetsberättelse 2016 från enheterna
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-23
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhetsberättelse 2016 från enheterna 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 - Verksamhetsberättelse 2016 från enheterna 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet