Diarienummer ÄN-0057/2017
Titel Remiss - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Startdatum 2017-02-16
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-05
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-02-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 - Yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-03-23 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-06-05 Upprättat Visa dokumentet