Diarienummer ÄN-0056/2017
Titel Utredning om mellanboenden i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-02-16
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Informationsärende - Utredning om mellanboenden i Sundbybergs stad 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Utredning om mellanboende i Sundbyberg - remiss till PRO, SPF och Handslagsgruppen 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
PRO Sundbybergs synpunkter på Rapport/Utredning om mellanboenden i Sundbybergs stad 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet