Diarienummer ÄN-0022/2018
Titel Yttrande över remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen.
Startdatum 2018-01-31
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-07
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen. 2018-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
VB: Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen. 2018-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen. 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag Förslag till Yttrande över remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen. 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsudrag Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Yttrande över remiss underättelse om samråd 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet