Diarienummer ÄN-0022/2017
Titel Samlingsakt 2017 delegationsbeslut äldreomsorg och äldreomsorgsavgifter enligt socialtjänstlagen
Startdatum 2017-01-24
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslut avgifter äldreomsorg §4:1 december 2016. 2017-02-07 Utgående Sekretess
Beslut avgifter äldreomsorg §4:1 januari 2017. 2017-02-07 Utgående Sekretess
Beslut riksfärdtjänst januari 2017. 2017-02-07 Utgående Sekretess
Beslut äldreomsorg § 4:1 (hemtjänst, äldreboende, trygghetslarm mm) december 2016. 2017-02-07 Utgående Sekretess
Beslut äldreomsorg § 4:1 (hemtjänst, äldreboende, trygghetslarm mm) januari 2017. 2017-02-07 Utgående Sekretess
Beslut tagna februari 2017 - avgifter omsorg 2017-03-01 Utgående Sekretess
Beslut tagna februari 2017 - omsorg (äldreboende, hemtjänst, trygghetslarm mm) 2017-03-01 Utgående Sekretess
Beslut äldreomsorg §4:1 (hemtjänst, korttidsboende, äldreboende mm) tagna mars 2017. 2017-04-11 Utgående Sekretess
Avgiftsbeslut äldreomsorg §4:1 tagna mars 2017 2017-04-11 Utgående Sekretess
Riksfärdtjänst beslut tagna mars 2017 2017-04-11 Utgående Sekretess
Delegationsbeslut äldreomsorg socialtjänstlagen §4:1 april 2017 2017-05-31 Utgående Sekretess
Äldreomsorgsavgifter socialtjänstlagen §4:1 april 2017 2017-05-31 Utgående Sekretess