Diarienummer ÄN-0021/2018
Titel Yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-07
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 februari 2018 Förslag till Yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenv 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet