Diarienummer ÄN-0018/2017
Titel Samlingsakt 2017 delegationsbeslut personal/personalärenden äldreförvaltningen
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K, from 2017-01-18 tom 2017-04-17. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-24 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Bällstahof äldreboende from 2017-01-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-24 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-02-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-24 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Bällstahof äldreboende from 2017-01-01 tom 2017-06-31. Arbetstagare som fyllt 67 år. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-24 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-18 tom 2017-04-01. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-24 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01 tom 2017-ö03-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning biståndshandläggare myndighetsenheten. Allmän visstidsanställning from 2017-01-23 tom 2017-06-16. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K from 2017-02-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-18 tom 2017-04-17. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-16 tom 2017-04-15. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-31 tom 2017-04-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-02-01 tom längst 2017-02-28. Vikariat för en tjänstledig personal. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (fritidsledsagning till kulturella evenemang/avlösning i hemmet) from 2016-10-01tom 2017-04-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (fritidsledsagning till kulturella evenemang/avlösning i hemmet) from 2016-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Bällstahof äldreboende from 2017-01-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Bällstahof äldreboende from 2017-01-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (fritidsledsagning till kulturella evenemang/avlösning i hemmet) from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (ledsagar- avlösare hos kund i eget boende) from 2016-12-09 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang/avlösning i hemmet) Träffpunkten from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, aktivitetsledare på Träffpunkten. From 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-01 tom 2017-08-31. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-10-01 tom 2017-02-28. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K from 2016-12-22 tom 2017-02-28. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2016-12-20 tom 2017-03-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-02-01. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-01 tom 2017-09-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-01 tom 2017-03-31. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Vikariat för tjänstledig personal from 2017-02-01 tom längst 2017-04-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning i väntan på tillsättning av tjänsten from 2017-02-01 tom längst 2017-04-30. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Vikariat för person som provar på att arbeta natt from 2017-02-01 tom längst 2017-04-16. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, heltid, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 70%, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-03-01. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 84,3%, undersköterska Prästgårdsgatans hemtjänst from 2016-12-26. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 54%, vårdbiträde Prästgårdsgatans hemtjänst from 2016-12-26. 2017-01-25 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 90%, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 92,5%, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 92,5%, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, deltid 100%, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K from 2017-01-01. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Lötsjögårdens äldreboende from 2017-01-11 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-18 tom 2017-04-30. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-19 tom 2017-03-19. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-15 tom 2017-03-31. 2017-01-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, biståndshandläggare, myndighetsenheten. Vikariat under rekrytering. From 2017-01-15 tom längst 2017-02-27. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-10-01 tom 2017-02-28. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-01 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-01 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-01 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Lötsjögårdens äldreboende from 2017-01-11 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Lötsjögårdens äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Solskiftets äldreboende from 2016-12-15 tom 2017-05-15. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Solskiftets äldreboende from 2016-12-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Solskiftets äldreboende from 2016-11-01 tom 2017-04-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Solskiftets äldreboende from 2016-11-15 tom 2017-05-14. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2016-12-08 tom 2017-03-31. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-01-23 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-02-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2016-10-31 tom 2017-04-31. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2016-10-20 tom 2017-04-20. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2016-12-23 tom 2017-04-23. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Bällstahof äldreboende from 2016-10-20 tom 2017-04-20. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, biståndshandläggare, myndighetsenheten. Vikariat under rekrytering. From 2016-12-05 tom längst 2017-01-15. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-02-07 tom 2017-04-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Solbackens dagvård. Heltid from 2017-01-01. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-01-26 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare/avlösare (Fritidsledsagning till kulturella evenemang/avlösning i hemmet). Ledsagar- och avlösarservice from 2017-01-06 tom 2017-06-30. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Solbackens dagvård. Heltid from 2017-01-01. 2017-01-30 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-01 tom 2017-06-30. 2017-01-31 Utgående PUL
Tjänsteförättande som myndighetschef på äldreförvaltningen. Under ordinarie myndighetschefs ledighet 10/4-17 tom 21/4 -17. 2017-02-01 Utgående
Avtal tillsvidareanställning, vårdbiträde Prästgårdsgatans hemtjänst, Sundbybergs hemtjänst. From 1 mars 2017. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, undersköterska finsktalande till blåvita flygeln (finska avd) Bällstahof äldreboende. From 18 april 2017. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-01-21 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-23 tom 2017-05-02. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Solskiftets äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-01-31 tom 2017-08-31. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Vikariat from 2016-10-24 tom 2016-12-15. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning - i avvaktan på tillsättning av tjänsten. Vikariat from 2017-02-01 tom längst 2017-03-31. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, undersköterska Solbackens dagvård. From 2017-01-01. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-01-18 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende from 2017-01-26 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst from 2017-01-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning - ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, samordnare myndighetsenheten med uppföljningsansvar. From 2017-02-01. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare, ledsagar- och avlösarservice. Allmän visstidsanställning from 2017-02-01 tom 2017-07-31. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare, myndighetsenheten. From 1 mars 2017. 2017-02-07 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare myndighetsenheten. Heltid 100% tjänst. From 6 mars 2017. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning vaktmästare/Fixar-Malte, Träffpunkterna Allén och Hallonbergen. 50% av heltid. From 1 februari2017. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska, Ekbackens äldreboende hus K. 83,25% av heltid. From 1 februari2017. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning utredare och kvalitetssamordnare, myndighetsenheten. Heltid 100%. From 1 februari2017. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning färdtjänsthandläggare/biståndshandläggare, myndighetsenheten. Heltid 100%. From 6 mars 2017.. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, biståndshandläggare, myndighetsenheten. Vikariat under rekrytering. From 2017-02-28 tom 2017-03-31. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Vikariat för annan personal under dennes tjänstledighet. From 2017-03-01 tom längst 2017-05-30. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, ledsagare och avlösare, ledsagar- och avlösarservice. Allmän visstidsanställning from 2017-02-01 tom 2017-06-30. From 2017-03-01 tom längst 2017-05-30. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal under semesterperioden. Allmän visstidsanställning from 2017-02-01 tom 2017-04-30. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-02-03 tom 2017-05-02. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, leg sjuksköterska Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-02-01 tom 2017-12-31. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, aktivitetsledare Träffpunkten. Allmän visstidsanställning from 2017-03-01 tom 2017-06-30. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska Bällstahof äldreboende. Allmän visstidsanställning from 2017-02-25 tom 2017-08-31. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. 90% av heltid. From 2017-04-01. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning from 2017-01-23 tom 2017-04-30. 2017-02-27 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal under kortare frånvaro.Allmän visstidsanställning from 2017-01-31 tom 2017-04-30. 2017-02-28 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, vårdbiträde Solbackens dagvård. Ersätter ordinarie personal under kortare semester och frånvaro.Allmän visstidsanställning from 2017-01-01 tom 2017-03-31. 2017-03-02 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska äldreboende Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-02-13 tom 2017-06-30. 2017-03-02 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska äldreboende Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning from 2017-03-01 tom 2017-05-31. 2017-03-06 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning, undersköterska äldreboende Solskiftet. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-03-02 tom 2017-08-31. 2017-03-08 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning, mentalskötare vid Ekbackens äldreboende hus K. 90% av heltid from 2017-03-01. 2017-03-08 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Solbackens dagvård. Ersätter ordinarie personal under kortare semestrar och frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-01-10 tom 2017-03-31. 2017-03-09 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning sjuksköterska Solskiftets äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-03-07 tom 2017-06-07. 2017-03-09 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Solskiftets äldreboende. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro from 2017-03-13 tom 2017-06-13. 2017-03-13 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Solskiftet äldreboende. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. From 2017-03-13 tom 2017-06-13. 2017-03-13 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Solskiftets äldreboende. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. From 2017-03-14 tom 2017-06-13. 2017-03-13 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning mentalskötare Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom och annan frånvaro. From 2017-02-03 tom 2017-04-17. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom och annan frånvaro. From 2017-03-01 tom 2017-05-31. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom och annan frånvaro. From 2017-03-01 tom 2017-05-31. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagar- och avlösarservice. Allmän visstidsanställning. From 2017-03-08 tom 2017-05-31. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal under kortare semestrar och frånvaro. Allmän visstidsanställning. From 2017-03-03 tom 2017-05-31. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Allmän visstidsanställning. From 2017-01-23 tom 2017-05-02. 2017-03-15 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning leg. fysioterapeut 75% av heltid/MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) 25% av heltid. Bällstahof äldreboende. From 2017-04-03. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Sundbyberg stads hemtjänst. Ersätter vid sjukdom och annan frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-03-20 tom 2017-12-31. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Prästgårdsgatans hemtjänst, Sundbyberg stads hemtjänst. 82% av heltid. From 2017-03-20. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Sundbybergs stads hemtjänst. Ersätter vid sjukdom och annan frånvaro. Allmän visstidsanställning from 2017-03-01 tom 2017-06-30. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Sundbybergs stads hemtjänst. Ersätter vid sjukdom och annan frånvaro from 2017-03-01 tom 2017-06-30. Allmän visstidsanställning. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof Äldreboende. Allmän visstidsanställning from 2017-03-01 tom 2017-06-30. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-02-12 tom 2017-06-31. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare, ledsagar- avlösarservice. Allmän visstidsanställning. From 2017-03-20 tom 2017-06-30. Varierande arbetstid/timlön. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare, ledsagar- avlösarservice. Allmän visstidsanställning. From 2017-03-10 tom 2017-09-30.. Varierande arbetstid/timlön. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning trygghetsvärdinna på trygghetsboende, Träffpunkten. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. Varierande arbetstid/timlön. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Allmän visstidsanställning from 2017-03-01 tom 2017-05-31. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom elelr annan ledighet. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboenden hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller ledighet from 2017-03-01 tom 2017-05-31. Allmän visstidsanstälnling. 2017-04-04 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Solbackens dagvård. Heltid. From 2017-01-01. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Allmän visstidsanställning. Ersätter vid sjukdom och annan ledighet. From 2017-03-26 tom 2017-06-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Sundbybergs hemtjänst. Allmän visstidsanställning. Ersätter vid sjukdom och annan ledighet. From 2017-03-10 tom 2017-12-01. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning aktivitetsledare Träffpunkten. Allmän visstidsanställning. From 2017-03-22 tom 2017-09-30 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare. Allmän visstidsanställning. From 2017-04-01 tom 2017-09-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Allmän visstidsanställning. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-03-26 tom 2017-06-30. 2017-04-11 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning mentalskötare Ekbackens äldreboende hus K. 92.5% av heltid. From 2017-04-17. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. 85% av heltid. From 2017-07-01. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. 81,97% av heltid. From 2017-05-01. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. 75% av heltid. From 2017-05-01. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. 92,5% av heltid. From 2017-04-14. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. 80% av heltid. From 2017-05-08. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. 75% av heltid. From 2017-05-01.. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tillsvidareanställning vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. 92,5% av heltid. From 2017-04-01. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-01-11 tom 2017-06-11. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-04-23 tom 2017-06-30. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-04-20 tom 2017-07-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-04-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-04-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. From 2017-03-14 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Solbackens dagvård. Ersätter ordinarie personal vid kortare semestrar och annan frånvaro. From 2017-04-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning biståndshandläggare vid myndighetsenheten. Sommarvikariat. From 2017-06-26 tom 2017-08-18. Heltid 100%. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid kortare frånvaro. From 2017-05-01 tom 2017-08-31. Allmän visstidsanställning. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ge stimulans samt leda aktiviteter för gästerna på dagvården samt tillreda måltider. Allmän visstidsanställning 2017-05-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-04-18 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning vårdbiträde Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-04-19 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbackens äldreboende hus K. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-03-01 tom 2017-05-07. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-04-01 tom 2017-06-30. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-04-18 tom 2017-06-30. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-03-20 tom 2017-06-15. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-04-16 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-05-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-01-18 tom 2017-04-30. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-05-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Ekbacken hus K äldreboende. Ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller annan ledighet. Allmän visstidsanställning 2017-05-01 tom 2017-08-31. 2017-04-26 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare, Träffpunkten. Varierande allmän visstidsanställning per timme from 2017-05-01 tom 2017-12-31. 2017-05-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare, Träffpunkten. Varierande allmän visstidsanställning per timme from 2017-04-07tom 2017-09-30. 2017-05-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning ledsagare- och avlösare, Träffpunkten. Varierande allmän visstidsanställning per timme from 2017-04-11 tom 2017-09-30. 2017-05-15 Utgående PUL
Avtal tidsbegränsad anställning undersköterska Bällstahof äldreboende. Sommarvikariat from 2017-06-26 tom längst 2017-08-10. 100% av heltid. 2017-05-15 Utgående PUL
Personal anställningsavtal diarieförda april 2017 2017-05-31 Utgående Sekretess
Personal anställningsavtal diarieförda oktober 2017 2017-11-16 Utgående PUL
Personal anställningsavtal diarieförda november 2017 2017-11-16 Utgående PUL
Anmälan och beslut gällande bisyssla 2017-11-30 Utgående PUL
Personalärenden anställningsavtal inkomna och diarieförda december 2017 2017-12-22 Inkommande PUL
Tjänsteförrättande december 2017 2017-12-22 Inkommande PUL
Underrättelse om fackligt uppdrag 2017-12-22 Inkommande PUL