Diarienummer ÄN-0016/2017
Titel Remiss motion "Sätt medborgarna och behoven först! väckt av Erik Vänerlöv (S)
Startdatum 2017-01-19
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-26
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion "Sätt medborgarna och behoven först! väckt av Erik Vänerlöv (S) 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion "Sätt medborgarna och behoven först! väckt av Eric Vänerlöv (S) 2017-01-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över motion "Sätt medborgarna och behoven först! väckt av Eric Vänerlöv (S) 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet