Diarienummer ÄN-0012/2017
Titel Ej verkställda beslut äldrenämnden kvartal 4/2016
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument