Diarienummer ÄN-0010/2018
Titel Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Startdatum 2018-01-18
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 2018-01-18 Utgående Visa fil
1, 2
Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-19 Upprättat
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet