För dig som är utsatt för våld

Känner du dig rädd, hotad, kontrollerad, isolerad av någon du känner? Har du blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam – det  finns hjälp! Vi lyssnar och ger dig det stöd du behöver. Och kom ihåg: du kan alltid vara anonym när du ringer.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Stödteamet ger dig råd, stöd och kan erbjuda krissamtal

Eva Stålarm och Eva-Karin Björk i Stödteamet

Stöd- och krissamtal

Du kan få hjälp av Stödteamet i Sundbyberg. Behandlare i Stödteamet ger dig råd, stöd och kan erbjuda krissamtal. Du väljer själv vad du vill prata om och du kan vara anonym. Kontakten är kostnadsfri. Stödteamet kan även hjälpa dig att ta kontakt med andra stödverksamheter.

Citat från medborgare: "De fanns alltid där för MIG"
"De gav mig verktyg och stöd för att få tillbaka min självkänsla"

Skyddat boende

Om du inte kan bo i ditt hem längre på grund av det våld som förekommer kan du få hjälp med ett tillfälligt skyddat boende och ekonomiskt stöd. Myndighet ekonomiskt bistånd har till uppgift att hjälpa dig i en sådan situation. Kontakta mottagningen för stöd.

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Relationsvåldscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en råd- och stödverksamhet för personer över 18 år, som varit utsatta för partners våld eller hedersrelaterat våld och som har gjort en polisanmälan. Relationsvåldscentrum erbjuder krissamtal, praktisk hjälp och rådgivning i samband med en rättsprocess.

Brottsofferjouren i Västerortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också för dig som blivit utsatt för brott, både för stödsamtal och för stöd vid rättsprocesser.

Stöd till unga vid hedersrelaterat förtryck och våld

Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett resurscentrum som hjälper flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som lever med hedersnormer.

Origo ger även råd och stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa ungdomar och unga vuxna.

Nationellt stöd

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16 Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld. www.rfsl.se/brottsoffer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Terrafem 020-52 10 10 Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd på många olika språk. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren 0200-21 20 19 Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. www.boj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 7 april 2017