Anhörig

Du som är orolig för att en anhörig dricker för mycket alkohol eller använder droger, kan vända dig till socialtjänsten för att få råd.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka att någon har alkohol- eller drogproblem. Många är bra på att dölja det och ljuger både för sig själva och andra. Socialtjänsten kan ge dig råd om vad du kan göra som anhörig eller vart du kan vända dig för att få stöd. Kontakta socialsekreterarna på mottagningen för att få veta mer.

Du kan också vända dig till beroendemottagningen Solna Sundbyberg.

Senast uppdaterad 5 januari 2018