Missbruk och beroende

Har du frågor kring missbruk eller beroende, eller är orolig för någon annan vuxen i din närhet, kan du ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt stöd för just dina problem, oavsett hur omfattande dina alkohol- eller drogproblem är. Ibland kan det vara tillräckligt med några stödsamtal för att få en förändring till stånd, medan det andra gånger kan behövas mer omfattande stöd eller behandling.

Socialtjänsten kan ge dig stöd genom

  • Vägledande och motiverande samtal
  • Vård och behandling

Kontakta mottagningen för att få veta mer.

Solna-Sundbybergs beroendemottagning

Du kan även vända dig direkt till landstingets beroendemottagning för att få rådgivning och stöd om du har problem med alkohol, droger eller läkemedel. Du kan bland annat få stöd för att förändra din livsstil, medicinsk eller psykiatrisk bedömning och avgiftning. Även anhöriga kan få stöd och hjälp.

Lötsjöteamets öppenvård

Lötsjöteamet är Sundbybergs egen öppenvårdsenhet som vänder sig till dig som har missbruks-/beroendeproblematik. På Lötsjöteamet får du möjlighet att träffa andra i samma situation, ta en fika eller bara prata. Du har även möjlighet till stödsamtal med personalen eller få annan hjälp, till exempel att få kontakt med en socialsekreterare, psykiatrin eller beroendemottagningen.

Lötsjöteamet har öppet alla vardagar. Det är öppet hus på onsdagar mellan klockan 09:00 - 12:00. Du kan utöver öppet hus komma överens med personal om tider för samtal eller hembesök.

Frälsningsarmén och Centrumkyrkan

Hos Frälsningsarmén och Centrumkyrkan har du möjlighet att få träffa någon att prata med, få en kopp kaffe eller en tallrik soppa.

Senast uppdaterad 5 januari 2018