Kvalitet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Sundbybergs stad arbetar systematiskt med kvalitet genom sitt ledningssystem vilket är certifierat i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 samt uppföljningar på avtal.

Äldrenämnden är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och förvaltningen verkställer nämndens beslut. Äldreförvaltningens ledningsgrupp ansvarar för att systematiskt utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Enheten för biståndshandläggning har ett särskilt ansvar att följa upp verksamhet som bedrivs av privata företag som kommunen har ett avtal med.  Äldreförvaltningens stödfunktion har ett ansvar att driva kvalitets- och utvecklingsfrågor i hela äldreomsorgen.

På de här sidorna kan du läsa mer om äldreförvaltningens kvalitetscertifiering, kundundersökningar och kvalitetsstatistik, värdegrundsarbete och äldreomsorgens värdighetsgarantier, uppföljningar och olika utvecklingsprojekt.

Kontakta gärna utvecklingsstrateg Anna Larsson eller MAS Per Koij om du vill veta mer om äldreomsorgens kvalitetsarbete!

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 4 januari 2017