Rådgivande grupper

Staden samverkar med ideell sektor och andra aktörer i formaliserade råd för att gemensamt utveckla vår stad.

Råden är referens- och samrådsorgan mellan staden och de berörda organisationerna. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor är kopplade till kommunstyrelsen och cykelrådet är knutet till stadsmiljö- och tekniska nämnden.

I stadens diarium kan du läsa reglementen och protokoll för de olika sammanslutningarna och se när de har sammanträden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 19 maj 2017