Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2017-04-28
  ”Årets byggnad” ska utses i Sundbyberg
  God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterier för Årets byggnad 2017. Det är en ny tävling som Sundbybergs stad arrangerar där medborgarna får rösta fram sin favorit.
 • 2017-04-25
  Fullmäktigebeslut i april
  Bokslut och årsredovisning för 2016, en ny måltidspolicy för stadens verksamheter, ett nytt idrottspolitiskt program, försäljning av två fastigheter i centrala Sundbyberg och fördelning av ett antal i...
 • 2017-04-21
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 24 april
  Några av de ärenden som kommer att behandlas under måndagens sammanträde är Sundbybergs stads måltidspolicy och bokslutet för år 2016. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 1...