Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2016-12-22
  Högtidlig stipendieutdelning på årets sista kommunfullmäktige
  Årets stipendier för jämlikhet, miljö, kultur och ungdoms- och idrottsledare har delats ut. Stipendiaterna tog emot blommor och stipendier i anslutning till december månads fullmäktigesammanträde i st...
 • 2016-12-20
  Fullmäktigebeslut i december
  Införande av valfrihetssystem inom särskilt boende i äldreomsorgen, bildande av ett kommunalt VA- och avfallsbolag, ny policy för hållbart resande och inrättande av ett cykelråd. Det är några av fullm...
 • 2016-12-19
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 19 december
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 19 december. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.