Ekonomi, statistik

Sundbyberg har enligt riksjämförelser en god ekonomi. Kommunalskatten ligger på 18,90 kronor per hundralapp.

2013 gjorde Sundbyberg stad ett resultat på 30,6 miljoner kronor. Om man räknar bort jämförelsestörande poster uppgick resultatet till minus 21,5 miljoner. Stadens resultat enligt balanskravet var positivt och uppgick till 43,8 miljoner.

Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 46 000 invånare. Prognoser visar att invånarantalet kommer att vara 67 595 år 2027 En stor del av inflyttningen kan kopplas till bostadsbyggandet i Stora Ursvik, ett projekt som storleksmässigt kan jämföras med Hammarby sjöstad i Stockholm.

Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, vilket gör att Sundbyberg är landets näst befolkningstätaste kommun, efter Stockholm stad.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 2 maj 2017