Nya stadskärnan

När Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Tunnelsträckning

Klicka på bilden för att göra den större

Sundbyberg får också en ny pendeltågsstation, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Under perioden 15 februari till 31 mars 2017 höll Trafikverket samråd om Järnvägsplanen, alltså den beskrivning i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo presenterades; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2020. Därefter beräknas att bygget av hela sträckan tar cirka åtta år. Läs mer om samrådet och öppettider på Trafikverkets webbplats, länken återfinns under Relaterat innehåll.

Planprogram ska antas

Arbetet med att ta fram ett förslag till ny stadskärna har pågått sedan 2013. Flera dialoger har hållits där man samlat in synpunkter, idéer och förslag från Sundbybergare och andra intressenter.

Förslaget till planprogramPDF som togs fram till samrådet i april 2016 präglas av småskalighet med stadsgator, gränder och kvarter för bostäder, butiker och restauranger samt nya parker och torg.

Ett till största delen underjordiskt resecentrum kopplar ihop tunnelbana, tvärbana, bussar, pendel- och regionaltåg.

Förslaget innebär cirka 1 500 bostäder med varierad hushöjd, i genomsnitt fem våningar. 

Under början av 2018 ska det omarbetade förslaget godkännas av kommunstyrelsen. Arbetet pågår just nu (dec 2017) med att sammanställa underlaget och då med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under samrådet i april 2016. Här kan du läsa mer om planprogrammet och den fortsatta detaljplaneprocessen. Under relaterat innehåll finner du även samrådsredogörelsen.

Därför läggs spåren i tunnel

Mälarbananöppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärrtåg och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut banan till fyra spår. Beslutet är fattat av regeringen.

Trafikverkets tidplan för sträckan Sundbyberg–Solna

2017 Samråd av järnvägsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (15 februari–31 mars).
2018 Förberedande arbeten och granskning av järnvägsplan.
2019 Järnvägsplan fastställs.
2020 Beräknad byggstart, Trafikverket beräknar att bygget av nya järnvägen Huvudsta-Duvbo tar cirka åtta år.

Information om projektet

Du kan ställa frågor via telefon eller mail till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt. Det kan du även göra via vårt webbformulär.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad. Redan nu finns det information om planerade trafikavstängningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som påverkar pendeltågstrafiken genom Sundbyberg under 2017.

Parter

Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus AB.

Nedgrävningen av järnvägen drivs av Trafikverket i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL.

Framtidspaviljongen

Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg

Modellen

Öppet hus för att visa förslaget till planprogram.

Senast uppdaterad 12 december 2017