Lämna anbud

Anbudsprocessen är elektronisk och genomförs via elektroniskt upphandlingsverktyg. Upphandlingsverktyget är webbaserat och används för att annonsera, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Du hittar alla pågående upphandlingar via länk under Relaterat innehåll.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information för respektive upphandling, exempelvis ändringar och förtydliganden som görs i förfrågningsunderlaget under anbudstiden.

Vid begäran om utlämnande av handlingar genomförs alltid en sekretessprövning.

Att tänka på när du lämnar anbud

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant så att du vet vilka kriterier som gäller.
  • Se till att svara på alla krav och det som efterfrågas.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Du ansvarar själv för att se om ändringar eller förtydliganden har gjorts.
  • Se till att det anges en behörig företrädande för anbudet.
Senast uppdaterad 29 oktober 2015