Köldmedier

Den här sidan riktar sig främst till dig som bedriver verksamhet där köldmedier används. Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpsanläggningar.

Regler om hantering av köldmedier

Köldmedier omvandlar kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier ansvarar du för att bestämmelserna följs.​

Från och med den 1 januari 2015 gäller en ny lagstiftning för köldmedier. Den stora skillnaden med EU-förordningen är att det blir nya regler kring läcksökning och kontrollintervall, vissa begränsningar görs i användning, återvinning och destruktion av f-gaser, regler införs kring nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser samt att kylenheter i lastbilar och släp över 3,5 också inkluderas i lagstiftningen. Den svenska förordningen gäller tills vidare i de fall den inte motsäger EU-förordningen.

Läs mer om den nya lagstiftningen, köldmedier och läcksökningsintervall på Allt om f-gaslänk till annan webbplats. Det är en sida som tagits fram i samarbete mellan myndigheter och branschen.

Certifierade företag

Endast certifierade företag får hantera köldmedier, det vill säga installera, kontrollera, serva, demontera och göra andra ingrepp i anläggningen. Du kan kontrollera att företaget har gällande certifiering på Incerts webbplats Incert online.länk till annan webbplats 

Anmälan och installationsrapport

Innan du låter installera ett kylaggregat som innehåller minst tio kilo köldmedier ska en anmälan göras till Sundbybergs stad. Efter installationen ska en installationsrapport skickas in till kommunen.

Det certifierade företaget har blanketter för anmälan och installationsrapport som företaget fyller i och som du skriver under och skickar in.

Kontroll och årlig rapport

Aggregat med mer än tre kilo köldmedier ska kontrolleras regelbundet, aggregatets storlek avgör hur ofta det ska ske.

Om den totala köldmediemängden är minst tio kilo ska du varje år skriva under den kontrollrapport som du fått av ditt certifierade kontrollföretag och skicka den till Sundbybergs stad.

Senast den 31 mars ska du skicka in kontrollrapporter för den kontroll som du låtit genomföra under det föregående kalenderåret. Det går bra att skanna och e-posta underskriven rapport till förvaltningsbrevlådan, se adress under Kontakt. 

Skrotning

Endast certifierade företag får demontera och skrota köldmedieanläggningar. Företaget upprättar en skrotningsrapport som du ska skriva under och skicka till Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 4 april 2017