Sommarjobb i Sundbyberg

Vi ordnar platser på kommunen och på olika företag i och kring Sundbyberg. Du arbetar tre veckor i rad någon gång under perioden juni-augusti.

Tack alla ni som sommarjobbade 2017!

419 ungdomar sommarjobbade i Sundbybergs stad. En majoritet arbetade inom stadens egna verksamheter och hos Förvaltaren. De gjorde allt från att spela musik på våra äldreboenden till att skapa nya mötesplatser för sundbybergarna att träffas på.

Hjälp oss bli bättre och vinn biobiljetter

Vi gör nu en undersökning som vänder sig till alla ungdomar i Sundbyberg. Vi vill veta vad du gjorde i sommar, om du jobbade eller varför du inte jobbade. Vi lottar ut biobiljetter bland er som svarar.

Till undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löneutbetalning

Sista löneutbetalning sker 27 september.
Här kan du se när utbetalningar av lön görs under sommaren.

Kontaktuppgifter till dig som sommarjobbar

Om du byter kontaktuppgifter under sommaren. Till exempel skaffar nytt telefonnummer, byter e-postadress eller om du flyttar till annan adress, behöver du meddela sommarjobbsteamet detta via e-post: sommarjobb@sundbyberg.se

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar. Har du övriga frågor, kontakta sommarjobbsteamet på 08-706 80 09 eller via e-post: sommarjobb@sundbyberg.se.

1. Vad får jag i lön och hur mycket ska jag arbeta?

Arbetet sker dagtid mellan 07.00-18.00. Ingen övertid godkänns och ingen OB-ersättning betalas ut. Arbetstiden är 6 timmar per dag, 30 timmar i veckan. Du får inte arbeta mer än 6 timmar i sträck utan rast.

  • För dig som är född 1999 är lönen 80 kronor i timmen plus semesterersättning 15,40 kronor i timmen.
  • Är du född 2000 så är lönen 70 kronor i timmen plus semesterersättning 15,40 kronor i timmen.
  • Är du född 2001 så är lönen 68 kronor i timmen plus semesterersättning 15,40 kronor i timmen.

Midsommarafton, som är en ledig dag, infaller under period 1 och 2. Om du arbetar under dessa perioder, arbetar du 14 dagar istället för 15, och får därför lön för 14 dagar.

2. När betalas min lön ut?

Lönen betalas ut månaden efter du avslutat ditt arbete. Har du arbetat över ett månadsskifte så betalas lönen ut över två månader. Semesterersättning betalas ut i samband med din sista löneutbetalning.

Exakta datum för utbetalning.

3. Jag vill byta arbetsplats, hur gör jag?

När du fått ett erbjudande om arbetsplats och period går det inte att ändra.

4. Jag vill tacka nej till sommarjobbet, hur gör jag?

Kontakta sommarjobbsteamet så fort som möjligt på sommarjobb@sundbyberg.se och berätta att du avböjer erbjudandet om sommarjobb.

5. Jag har sökt men inte fått något erbjudande, vad beror det på?

Det kan bero på att du inte ingår i målgruppen som vi vänder oss till (född 1999, 2000 eller 2001 och går i första, andra året på gymnasiet eller årskurs 9 i grundskolan och är folkbokförd i Sundbyberg).

6. Vad innebär tystnadsplikt?

För att de personer du kommer i kontakt med ska vara trygga och förvissade om att ingenting om honom eller henne berättas för utomstående (obehöriga) behöver du skriva under ett tystnadspliktsavtal.PDF

7. Vad gäller för måltider och resor?

Arbete sker dagtid och ingen övertid godkänns. Traktamente, rese- eller matersättning betalas inte ut.

8. Vad gäller vid frånvaro?

Ingen sjukersättning betalas ut vid frånvaro eller sjukdom. Vid sjukdom eller frånvaro behöver du höra av dig till din handledare så fort som möjligt. Får du inte tag på din handledare behöver du höra av dig till sommarjobbsteamet. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar behövs ett läkarintyg. 

9. Vad gör jag om jag vill/behöver vara ledig?

Kontakta sommarjobbsteamet och din handledare i god tid om du vill eller behöver ta ledigt från ditt sommarjobb.

10. Vad händer om jag skadar mig på min arbetsplats?

Vid eventuell arbetsskada MÅSTE detta meddelas till sommarjobbsteamet samma dag som arbetsolyckan sker. Du är arbetsplatsförsäkrad via Sundbybergs stads arbetsskadeförsäkring.

11. Vad innebär skattejämkning?

Du kan läsa mer om hur det fungerar med skattejämkning i dokumentet.PDF

12. Jag har tappat bort mitt anställningsavtal. Vad gör jag?

Kontakta sommarjobbsteamet omgående. OBS! Efter årsskiftet kan inga uppgifter från 2017 tas fram av sommarjobbsteamet.

13. Hur gör jag om jag vill ha ett omdöme/referens?

Du behöver själv fråga din handledare/arbetsplats om ett omdöme eller om du kan använda dem som referens i framtiden. Från Sundbybergs stad får du ett arbetsgivarintyg hemskickat till din folkbokföringsadress under september månad.

14. Till arbetsgivare: Hur registreras frånvaro?

Vid varje avslutad period kontaktar sommarjobbsteamet handledaren på respektive arbetsplats för att stämma av hur det gått och om det varit någon frånvaro. Respektive arbetsplats ansvarar för att eventuell frånvaro noteras. Vid mer än 3 dagars frånvaro i följd ser vi gärna att ni (arbetsgivaren) hör av er till sommarjobbsteamet.

15. Till arbetsgivare: Vad gäller för utdrag från belastningsregistret?

De ungdomar som ska arbeta inom verksamheter där barn förekommer eller vistas, har visat upp utdrag från belastningsregistret i samband med påskrivning av sitt sommarjobbsavtal.

Senast uppdaterad 5 september 2017