Miljörådgivning

Du som är småföretagare kan få hjälp av Sundbybergs stad att miljöcertifiera dig.

Miljöcertifieringen ger ditt företag möjlighet att minska miljöpåverkan och förbättra konkurrensläget. Genom att införa ett miljöledningssystem samordnar och effektiviserar du ditt företags miljöarbete och kan säkerställa att du gör åtgärder där de bäst behövs. Många beställare ställer krav på att ett miljöledningssystem finns.

Företag med en godkänd miljöcertifiering får ett miljödiplom av Sundbybergs stad. Ett krav från staden är att miljörevisionen genomförs av en annan konsult än den som hjälpt dig vid införandet av miljöledningssystemet.

Två miljöcertifieringar

Du kan välja en av två miljöledningsstandarder, ISO 14001 eller Svensk miljöbas, som Sundbybergs stad har upphandlat tillsammans med elva andra kommuner i Stockholms län.

Konsulter du kan vända dig till

Vänd dig till någon av de upphandlade konsulterna för att till ett fast pris kunna införa ett miljöledningssystem.

  • Miljöstegen och Sustema är konsulter för Svensk Miljöbas
  • Ciconia AB är konsulter för ISO 14001

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem har slagit igenom över hela världen, och det finns både internationella standarder och en europeisk förordning för miljöledning. De internationella standarderna för miljöledning utgörs av ISO 14000-serien. Av dessa är ISO 14001 den vanligaste. I standarden står vilka krav som ska uppfyllas för att företaget eller organisationen ska erhålla ISO-certifikat. Den europeiska förordningen kallas EMAS. Kraven för att bli registrerad enligt EMAS liknar i hög grad de som ställs i ISO-standarderna. 

Hur går en miljöutredning till?

Miljöledningsarbetet inleds med en nulägesanalys eller miljöutredning, som visar hur organisationen påverkar miljön idag. Man utreder också vad inom organisationen som har den största påverkan på miljön. När man rangordnat och kommit fram till vilka faktorer som är de största "bovarna", sätter man upp mål för att minska deras miljöpåverkan . På så sätt arbetar man hela tiden med det som är mest angeläget ur miljösynpunkt.

När målen har satts upp gör man ett konkret handlingsprogram, och efter en tid följer man upp hur arbetet genomförts och vad som borde förbättras. På så sätt får man full kontroll över verksamhetens miljöpåverkan, och kan arbeta med att minska den bit för bit.

Senast uppdaterad 1 februari 2018