natur, sjö, vatten, kulle

Lötsjön

Lötsjön och Golfängarna är hjärtat i det centrala parkstråk som sträcker sig från Rissne äng till Råstasjön i Solna. Lötsjön är en fågelsjö och ett rekreativt inslag i landskapet. Den är inte en badsjö.

Historia och kuriosa

Golfängarna har fått sitt namn efter Råsunda golfbana, som öppnade för spel 1912. Den låg tvärs över den nuvarande gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Stockholms golfklubb spelade här till 1926.

Sundbyberg köpte på 1940-talet in Lötsjöområdet av staten. I uppgörelsen krävde staten att det skulle skrivas in att området inte fick bebyggas. Staten planerade att i nuvarande Ör uppföra ett garnisonssjukhus, och Lötsjöområdet skulle då kunna bli en förträfflig sjukhuspark. Chefen för det fjärde militärområdet motsatte sig försäljningen av Lötsjöområdet, eftersom militären behövde Lötsjön för att vattna sina hästar.

I skiftande omfattning pågick arbeten i och kring Lötsjön under åren 1947-1962, för att skapa ett natur- och friluftsområde likt det som fortfarande finns kvar idag. Det var landskapsarkitekten Sven A. Hermelin som, genom ett förslag som antogs av drätselkammaren 1952, stod bakom planerna för området.

Senast uppdaterad 16 juni 2017