Skolsamarbeten

Sundbybergs Teaterstudio vill vara ett stöd för skolorna i att uppnå målen i estetiska och övriga ämnen.

Vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att upptäcka och utveckla samarbetsförmågor, fantasi och kreativitet. Genom att vi samarbetar med skolor i Sundbyberg med kortare och längre projekt.
Dessa genomförs bland annat inom ramen för Skapande skola, med stöd från Statens kulturråd.

Här finns exempel på några av våra tidigare projekt:

  • Vädergrund ‑ drama med årskurs 4 på Grönkullaskolan, som avslutades med skol- och kvällsföreställningarna "Momo och kampen om tiden", "Den magiska drycken" och "Mysterieresan".
  • Vädergrund ‑ drama med årskurs 4 på Grönkulla skolan, som avslutades med skol- och kvällsföreställningarna "Rymdäventyret" och "Den japanska vasen".
  • Musiksaga med årskurs 3 och 4 på Örskolan, som avslutades med skolföreställningen "Vem ska trösta Knyttet?".
  • Riktig teater med årskurs 5 på Ursviksskolan, med bland annat teaterbesök på Elverkets föreställning "Hans och Greta".
Senast uppdaterad 9 februari 2017