Kursinformation

Vad kostar det att gå en teaterkurs och hur lång är en lektion? Svaren hittar du i informationen nedan, plus en hel del annat som kan vara bra att känna till för dig som går på Teaterstudion.

Kursstart

Teaterstudion startar kursverksamheten 4-7 september 2017 och det finns platser kvar till, gör din anmälan härlänk till annan webbplats.

Avgift per termin

​För elev (barn/ungdom) som bor i Sundbybergs eller Solna stad kostar en termin på Teaterstudion 550 kronor. Elev boende i annan kommun betalar 3 100 kronor. För elev som bor i annan kommun, men går i skolan i Sundbyberg betalar 1 500 kronor per termin.

Tid och plats

​Teaterstudions kurser hålls på Kulturcentrum i Hallonbergen centrum. En teaterlektion är mellan 60 och 90 minuter, beroende på åldersgrupp och hur länge man har gått på teater. Inför föreställningar tillkommer extra repetitions- och föreställningstider.

Kom i tid till lektioner och repetitioner

Vi vill betona det av flera skäl. Teater innehåller förutom kreativt skapande och skådespelarträning även andra viktiga delar som koncentration, god gruppkänsla och glad stämning. Det är viktigt att varje barn känner sig sedd och välkommen i gruppen, uppropet och genomgång av dagens lektionsinnehåll i början av lektionen är en del i det. Sen ankomst innebär avbrott, som kan skapa irritation hos de barn som redan finns på plats och osäkerhet hos den som kommer sent. Dessutom går värdefull tid åt i onödan. För att kunna genomföra uppspel eller föreställning är det ett måste att alla elever är med även på repetitionerna.

Meddela frånvaro

​Om du är sjuk eller inte kan närvara av annan anledning ska du anmäla det till din lärare via, e-post, sms eller telefon. Om läraren är sjuk annonseras det i Kulturcentrums information (receptionen) och på Teaterstudions Facebooksida. Vikarie kallas endast in vid långtidssjukdom.

Senast uppdaterad 17 augusti 2017