Stråkinstrument

På Sundbybergs Musikskola finns det ett flertal stråkinstrument du kan lära dig att spela: cello, fiol och kontrabas.

Cello

Undervisningen sker till en början på gehör. Efter hand lär du dig att läsa noter. Celloundervisning sker i grupp och individuellt. Cello i olika storlekar finns att hyra på Musikskolan.
För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9-20 år.

Fiol (violin)

Undervisningen sker i grupp och individuellt. Fioler i olika storlekar finns att hyra på musikskolan. För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9-20 år gammal.

Kontrabas

Du får lära dig både pizzicato och stråkspel. Kontrabas finns att hyra på musikskolan. För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9-20 år gammal.

Utöver egen lektion erbjuder vi även ensemblespel på olika nivåer tillsammans med andra stråkelever.

För mer information om Ensembler.

Senast uppdaterad 20 november 2017