Ridanläggning

En ridanläggning planeras i anslutning till naturreservatet i norra Milot, men byggnationen har försenats då markföroreningar har påträffats i området. I nuläget kan staden inte säga när projektet kan starta upp igen.

Staden planerar att bygga en ridanläggning i anslutning till naturreservatet i norra Milot, men i samband med denna byggnation har markföroreningar påträffats i området.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i syfte att klarlägga föroreningens omfattning och eventuella miljöpåverkan. Rapporten från denna undersökning är ännu inte färdigställd. I nuläget kan staden inte ge något besked om när och på vilket sätt vi kan gå vidare med projektet.


Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 20 januari 2017