Frågor och svar om kollo

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om kollot.

Hur bor barnen på kollo?

Barnen sover i olika rum uppdelat mellan flickor och pojkar. Det finns alltid en ledare som sover i närheten av barnen.

Mat och måltider under kolloperioden

Barnen serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att vi får information om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion etcetera.

Hur är barnen försäkrade på kollo?

Alla barn är försäkrade genom en kollektivförsäkring.

Mitt barn har särskilda behov eller behöver extra stöd

På ansökningsblanketten kan du ange om det finns mediciner, allergier, specialkost eller andra förhållanden som påverkar ditt barns vistelse på kollot. Om du anser att ditt barn har särskilda behov eller i behov av extra stöd på kollo är det viktigt att anger detta så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse.

Kollo och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS handläggs av social- och arbetsmarknadsförvaltningen. För mer information om kollo inom ramen för LSS kontakta biståndshandläggare på social-och arbetsmarknadsförvaltningen.

Hur går resan till kollot till?

Bussen avgår och ankommer från Lekplatsvägen vid Tornparken i centrala Sundbyberg. Det tar cirka en timme att åka med buss till kollogården i Norrtälje.

Tider för avresa och hemresa för de olika perioderna är som följer:

Period 3 (26 juni-2 juli)
Avresa från Lekplatsvägen (Tornparken) den 26 juni. Samling kl. 8.30, bussen går kl. 09.00. Hemkomst den 2 juli cirka kl. 11.15 på samma plats.

Period 4 (3 juli-12 juli)
Avresa från Lekplatsvägen (Tornparken) den 3 juli. Samling kl. 8.30, bussen går kl. 09.00. Hemkomst den 12 juli cirka kl. 11.15 på samma plats.

Period 5 (12 juli-21 juli)
Avresa från Lekplatsvägen (Tornparken) den 12 juli. Samling kl. 9.30, bussen går kl. 10.00. Hemkomst den 21 juli cirka kl. 11.15 på samma plats.

Period 6 (24 juli-2 augusti)
Avresa från Lekplatsvägen (Tornparken) den 24 juli. Samling kl. 8.30, bussen går kl. 09.00. Hemkomst den 2 augusti cirka kl. 11.15 på samma plats.

Vad kostar det?

Kolloavgiften varierar beroende på hushållets/familjens sammanlagda bruttoinkomst, antal dagar som kollot pågår, samt hur många barn från samma hushåll/familj som åker på kollot. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn.

Som bruttoinkomst räknas lön före skatt, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, a-kassa, starta egetbidrag, konfliktersättning och pension. Barnbidrag räknas inte som inkomst.

Läs mer om kolloavgifterna

Nya deltagaravgifter för år 2017

Nytt för år 2017 är att deltagaravgifterna för kollot varierar beroende på vilken inkomst som hushållen har. Detta innebär en sänkning av avgiften för hushåll med lägre inkomster och en höjning av avgifterna för hushåll med högre inkomster.

Syftet med att införa avgifter baserade på hushållens inkomst är att öka kollodeltagandet i underrepresenterade stadsdelar och att göra stadens verksamheter tillgängliga för barn och ungdomar som växer upp i familjer med socioekonomiska utmaningar.

Hur ansöker jag om kolloplats för mitt barn?

Du anmäler ditt barn på vår anmälningsblankett.

Läs mer om anmälan och ladda ned blankett för ansökan.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2017. Om du ansöker efter den 24 mars kan vi enbart erbjuda dig restplatser.

När och hur får vi svar?

Information om erbjudande skickas ut via e-post. Under v. 16 (17-23 april) får du besked om ditt barn har fått plats och under vilken period. Om du ansökt om restplats efter den 24 mars kan beskedet komma senare.

Du tackar ja till platsen genom att betala in avgiften. Inbetalningskort med avgiften skickas ut tillsammans med bekräftelsen. Om du inte betalar in på angivet datum har ditt barn inte längre rätt till den plats som hen erbjudits. Om man du inte vill ha angiven kolloplats är det bra om du hör av dig så snart som möjligt så att platsen kan erbjudas till någon annan.

Avbokning efter att anmälan blivit bindande måste ske skriftligt och kan bara göras om barnet blivit sjukt. Det måste stärkas med läkarintyg.

När och var är det informationsmöte?

Under maj månad har vi ett informationsmöte för barn och föräldrar. Där får ni veta mer om kollot och samtidigt får ni träffa några ur personalgruppen.

Tid och plats för detta möte meddelas till den som skickat in anmälan per e-post i samband med meddelandet om att ni har fått en kolloplats. Om ni inte har möjlighet att delta på informationsmötet skickar vi den information ni behöver för kollot.

Har du fler frågor och vill veta mer?

Kontakta Sundbyberg stads servicecenter för mer information. De har telefontid alla vardagar mellan kl. 9-11.30 och kl. 12.30-15.30.

Servicecenter
Mail: service.stadsmiljo@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00

Senast uppdaterad 21 juni 2017