För unga med funktionsvariationer

Staden arbetar för att utveckla verksamhet för unga med funktionsvariationer. Det innebär att vi både skapar nya verksamheter samt öppnar upp och anpassar redan existerande verksamheter för att göra dem mer tillgängliga.

Samordning

En meningsfull fritid är till för alla och fler besökare berikar våra verksamheter!

Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt en central samordnare av fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer inom områdena kultur, fritid, idrott och bibliotek.

Samordnaren arbetar uppsökande och har i uppdrag att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter, stöd, anpassningar och riktade insatser för att alla unga oavsett funktionsvariationer ska kunna delta i stadens fritidsverksamheter.

Aktivitetshuset Hundra74an

På måndagar är Hundra74an, aktivitetshuset och fritidsgården i Rissne, öppen för unga med behov av en lugn miljö och anpassad verksamhet.

På Hundra74an driver vi i höst en pilotverksamhet tillsammans med elever från Risöskolan, grundsärskolan i Rissne, och ungdomar från Attention Solna-Sundbyberg - en förening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta för att lära oss vilka anpassningar vi behöver göra och utveckla ett mer inkluderande arbetssätt. Målet är att fler besökare ska kunna ta del av de aktiviteter våra fritidsgårdar erbjuder.


Fredags Funk

Datumen 10, 24 november och 8 december kl. 15.00 - 19.00 öppnar Aggregats verkstäder för dig mellan 15-25 år med funktionsvariationer.

Vi kommer skapa kvällar på Aggregat med sluten verksamhet där de som behöver en lugn miljö och extra stöd får utrymme att skapa konst. Det kommer vara olika teman vid varje tillfälle, där deltagarna kan komma och lära sig nya skapartekniker. Om man vill jobba självständigt på egna projekt välkomnar vi även detta.

24 november – Triptyk: tryck på papper

8 december - Textiltryck

Vid dessa tillfällen är det bara de som föranmält sig som får delta. Verksamheten är kostnadsfri. Assistenter och vårdnadshavare är välkomna att närvara.

Anmälan och förfrågningar sker via mejl: galleriung@sundbyberg.se

Aggregat

Aggregat jobbar för närvarande med att se över och göra sin verksamhet mer inkluderande för unga mellan 15-25 år med funktionsvariationer.

En kulturproducent har fått i uppdrag att jobba riktat samt uppsökande med denna målgrupp. Detta innebär bland annat att möjlighet finns att komma till Aggregat utanför den ordinarie öppettiden. Med detta hoppas vi att fler besökare ska ta del av och hitta till Aggregats verksamhet på sina villkor.

För mer information och för att komma till Aggregat utanför ordinarie öppettider kontakta Oona Linke via mejl, oona.linke@sundbyberg.se.

Sommarkollo

Vi planerar att anordna ett konst-kollo till sommaren. Mer information kommer närmare sommaren.

Vill du veta mer eller har du tankar om vad vi kan utveckla?

Vi önskar kontakt med unga och anhöriga för att ta del av ungas behov, tankar och synpunkter kring fritidsaktiviteter och våra verksamheter. Vid intresse av att besöka Hundra74an på måndagar, få veta mer om stadens arbete för unga med funktionsvariationer eller bli lotsad i det utbud som staden och föreningslivet erbjuder - välkommen att kontakta fritidssamordnaren Martin Petéus.

Martin Petéus
Samordnare för fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer
08-706 80 76
martin.peteus@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 15 november 2017