Sundbyberg i sociala medier

Sundbybergs stad finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan staden och invånare och andra målgrupper.

Principerna för Sundbybergs stads information och kommunikation i sociala medier är samma som för andra informations- och kommunikationskanaler och utgår ifrån stadens kommunikationspolicy.

Det ska finnas ett uttalat syfte, målgrupp och budskap för Sundbybergs stads närvaro i sociala medier.

 

Tänk på

Det som skrivs i stadens kanaler i sociala medier är allmänna handlingar. Skicka därför inte känslig information, till exempel personuppgifter, via sociala medier. Vi rekommenderar e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Inläggen får inte angripa personer eller grupper, innehålla svordomar eller annat som kan uppfattas som stötande. Sådant innehåll tas bort.

Facebook

Aggregatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fältsekreterarna Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fritidsgården Stationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grönkullaskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kulturcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Löfströms gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Musikskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skoldatateket Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sturegårdens affärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
S:t Martins Gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sundbybergs stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Twitter

Bibliotek Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagram

Bibliotek Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aggregatnulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Galleri UNGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
S:t Martins gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

YouTube

Kulturcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sundbybergs stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 21 augusti 2017