Budget 2018

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2018. Skattesatsen är 18,90 kronor per hundra kronor beskattningsbar inkomst.

Fortsatt hög takt i befolkningstillväxten

Sundbyberg fortsätter att växa i hög takt och är bland de snabbast växande kommunerna i landet. Att välkomna tusentals nya invånare de kommande åren innebär utmaningar i planeringen av en stad där alla människor får utrymme, tillhandahålla en utbyggd kommunal service och infrastruktur. Staden fortsätter därför att fokusera på god ekonomistyrning.

Fördelning

I tabellen nedan framgår hur staden har fördelat sina intäkter i form av kommunbidrag till stadens nämnder. År 2018 tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna ett kommunbidrag på 2 285,8 miljoner kronor, vilket är 66,5 miljoner mer än 2017.

Nämndernas budgetramar

(Mnkr)


Kommunstyrelse

157,9

Grundskole- och gymnasienämnd

627,0

Äldrenämnd

357,0

Förskolenämnd

386,0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

488,6

Kultur- och fritidsnämnd

130,7

Byggnads-och tillståndsnämnd

5,8

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

125,8

Överförmyndarnämnd

2,8

Revisionsnämnd

1,9

Valnämnd

2,3


2 285,8

Antagen av kommunfullmäktige den 28 juni 2017. Diarienummer KS-0349/2017

Senast uppdaterad 2 februari 2018