Budget 2017

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2017. Skattesatsen är 18,90 kronor per hundra kronor beskattningsbar inkomst.

Fortsatt hög takt i befolkningstillväxten

Sundbyberg fortsätter att växa i hög takt och är bland de snabbast växande kommunerna i landet. Den snabba tillväxten medför utmaningar för staden, genom behov av utbyggd kommunal service och infrastruktur. För att klara det, och för att klara en budget i balans, behöver staden fokusera på god ekonomistyrning.

Fördelning

I tabellen nedan framgår hur staden fördelat sina intäkter i form av kommunbidrag till stadens nämnder. År 2017 tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna ett kommunbidrag på 2 219,3 miljoner kronor, vilket är 106,8 miljoner mer än 2016.

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelse

137,5

Grundskole- och gymnasienämnd

594,2

Äldrenämnd

342,0

Förskolenämnd

384,9

Social- och arbetsmarknadsnämnd

463,6

Kultur- och fritidsnämnd

138,9

Byggnads-och tillståndsnämnd

7,7

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

145,3

Överförmyndarnämnd

3,4

Revisionsnämnd

1,5

Valnämnd

0,3


2 219,3

Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1016. Diarienummer KS-0263/2016.

Läs Sundbybergs budget 2017 med plan för 2018-2019länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 8 juni 2017