Kontakta oss

Du kan kontakta Sundbybergs stad genom stadens växel 08‑706 80 00 och beskriva ditt ärende, de slussar dig till rätt person. Eller skicka e-post till verksamheterna. Adresserna hittar du här nedan.

E-tjänster

Många ärenden kan du utföra själv med stadens e-tjänst, som att välja skola, ansöka om förskoleplats, skaffa parkeringstillstånd med mera. 

Till e-tjänster

Felanmälan

Vi uppskattar din hjälp att hålla Sundbyberg rent och fint! Använd gärna vår app eller webbformulär för att rapportera trasiga lampor, påkörda gatuskyltar, glassplitter på trottoarer med mera. Vid akuta fel, som en vattenläcka utanför kontorstid, ring 08-733 03 83.

Läs mer och ladda ner appen för felanmälan. 

Synpunkter, klagomål, medborgarförslag

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på stadens verksamheter eller lämna medborgarförslag  kan du göra det när som helst via stadens e-tjänst. Välkommen att höra av dig! 

Lämna synpunkter, klagomål eller medborgarförslag.

Skicka e-post till stadens verksamheter

Skriv till stadens verksamheter. Här nedan hittar du stadens officiella e-postadresser.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolenämnden:
forskolenamnden@sundbyberg.se

Grundskole- och gymnasienämnden:
grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämnden:
socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Stadsledningskontoret

Kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden:
kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen

Stadsmiljö- och tekniska nämnden:
stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Byggnads- och tillståndsnämnden:
byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden:
aldrenamnden@sundbyberg.se

Valkansli

Valnämnden:
valnamnden@sundbyberg.se

Överförmyndarkansli

Överförmyndarnämnden:
kerstin.talls@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 25 januari 2018