Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 30 13 20 18 22 19 28 18 23 20 11
Förskolenämnden 09, 23 16 20 22 21 26 30
Grundskole- och gymnasienämnden 07, 23 14 18 23 19 24 28
INSTÄLLT! Förskolenämnden 24
INSTÄLLT! Grundskole- och gymnasienämnden 22
INSTÄLLT! Äldrenämnden 24
Kommunfullmäktige 20 27 24 29 26, 28 25 30 27 18
Kommunstyrelsen 06 13 10 15 12, 26 21 11 16, 30 13, 27 04, 05, 18
Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott 23 13 20 20 22 26 28 18 23 20
Kultur- och fritidsnämnden 23 30 04 15 21 19 16 14
Social- och arbetsmarknadsnämnden 21 28 09, 30 20 29 26 31 21 19
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 31 21 21 25 23 20 29 19 24 21 12
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 16 15 31 16 07
Äldrenämnden 23 23 27 18 15 28 26 02, 23 14