Lötsjön, sommar, grönska.

Lötsjön blir naturreservat.

Sundbyberg och Solna skapar sammanhållet naturreservat

Lötsjön och Golfängarna blir naturreservat. Det beslutades i kommunfullmäktige den 18 december. I Solna beslutades samma dag att Råstasjön blir naturreservat, vilket innebär att det blir sammanhållna reservat över de båda sjöarna.

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och främja biologisk mångfald i ett centralt läge för att kunna erbjuda nära möjligheter till friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

– I landets mest tätbefolkade och snabbast växande stad måste vi värna och stärka skyddet av våra gröna rekreationsområden. Många nyttjar grönområdena och därför är det extra roligt att vi samtidigt får reservat också över Råstasjön i Solna, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden är ansvarig för skötsel och förvaltning av naturreservatet medan byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för tillsynen.

Två sammanlänkade sjöar

– Jag är glad att både Solna stad och Sundbybergs stad har inrättat varsitt naturreservat runt de två grannsjöarna. Fågellivet vid Råstasjön är unikt i regionen, och det är också en viktig fladdermuslokal. Råstasjön är älskad och omtyckt av solnaborna som rekreationsområde, säger Magnus Persson (C), ordförande Tekniska nämnden i Solna.

Senast uppdaterad 19 december 2017