Nationella anhörigveckan 2017

Under Nationella anhörigveckan vecka 40 vill Sundbybergs stad lyfta upp och synliggöra anhörigskapet inom två områden: missbruk och kognitiv svikt/demens. Du som är anhörig är under veckan varmt välkommen på föreläsningar inom dessa ämnen.

Anhörigveckan och anhörigdagen

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella anhörigdagen den 6 oktober samt under Nationella anhörigveckan, som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller.
Nationella anhörigdagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Runt om i landet arrangerar kommuner, föreningar och andra aktörer aktiviteter och manifestationer på temat att vara anhörig.

I Sundbybergs stad vill vi under Anhörigveckan 2017 lyfta upp och synliggöra anhörigskapet inom två områden – missbruk och kognitiv svikt/demens. Vi erbjuder föreläsningar och information från staden, intresseföreningar, ideella föreningar med mera. Föreläsningarna är kostnadsfria och du behöver inte föranmäla dig.

Är du anhörig till någon med demens?

Har du en partner, vän, syskon eller förälder med demenssjukdom?

Den 2 oktober föreläser kommunens Demensteam och anhörigstrateg om sjukdomen och hur den kan påverka dig som anhörig. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga och ställa frågor till kommunens Silviasystrar, demenssjuksköterska och anhörigstrateg samt personal från Träffpunkten Allén.

Läs mer om föreläsningen 2 oktober

Är du anhörig till någon med missbruksproblem?

Har du en partner, vän, syskon, barn eller förälder med ett beroende eller missbruksproblem?

Den 4 oktober är du varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på hur du som anhörig till någon med ett missbruk kan må bättre och få kraft att orka. Föreläsare Jimmy Kekki berättar om hur han gick från att var aktiv i drogmissbruk till att leva nykter- och drogfri. Deltar gör även kommunens beroendeteam Lötsjöteamet samt självhjälps- och intresseorganisationer.

Läs mer om föreläsningen 4 oktober

Senast uppdaterad 19 september 2017