Stenarbeten pågår i trappa på Fjällnäsvägen

Under vecka 37 till 38  är trappan mellan Fjällnäsvägen 1-3 avstängd för stenarbeten.

Det rör sig om garantiarbeten för att säkerställa att trappan håller efterfrågad kvalitet och funktion.

Senast uppdaterad 18 september 2017