Vi är cyklist - när blir du?

Cykeln är ett färdmedel med många fördelar. Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen. Därför deltar Sundbybergs stad just nu i cykelkampanjen "Vi är cyklist - när blir du?".

Sundbybergs stad deltar, tillsammans med 21 andra kommuner, i cykelkampanjen "Vi är cyklist" under perioden 11-30 september. Ett mål med kampanjen är att öka cyklingen i hela länet och att få fler att cykla.

På webbplatsen "viärcyklist.se" länk till annan webbplatskan du läsa mer om varför det är så bra att cykla och delta i tävlingen där du kan vinna en elcykel!

Senast uppdaterad 11 september 2017