Provtagningar vid Enköpingsvägen vecka 32-33

Provtagningsområdet

Området som omfattas av provtagningarna.

Sedan hösten 2016 pågår arbetet med att göra om Enköpingsvägen från motorled till stadsgata. Som en del i detta arbete kommer områdets markförhållanden att undersökas vecka 32-33.

Under vecka 32-33 kommer provtagningar att göras i området kring Enköpingsvägen för att undersöka om marken behöver saneras. Det kan bullra något, ungefär som en grävskopa. Har du frågor om projektet eller provtagningarna kan du kontakta projektansvarig, se kontaktuppgifter under Kontakt. 

Om projektet Enköpingsvägen

Staden vill göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området med nya mötesplatser, handel, arbetsplatser och bostäder. Huvudsyftet är att stärka sambanden mellan stadens delar och öka tillgången till service inom kommunen.

Läs mer om arbetet med att göra om Enköpingsvägen till stadsgata.öppnas i nytt fönster

Läs mer om om provtagningarna vecka 32 och 33.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 9 augusti 2017