Avstängd belysning i motionsspår

Belysningen i 2,5- och 5,0-kilometersslingan i Ursviks motionsspår släcks den 29 maj–29 september. Detta då belysning ska bytas och ledningar grävas ner.

Vi byter ut dagens belysning till LED-lampor som ger bättre belysning och är bättre för miljön. Samtidigt gräver vi ner elledningarna i marken för att minska risken för att grenar ska falla ner på ledningarna och orsaka strömavbrott. Detta gäller 5-kilometersslingan.

Eftersom 2,5- och 5,0-slingan delar belysning på en viss sträcka, måste även 2,5-slingan släckas, trots att denna alltså inte får ny belysning i övrigt.

Senast uppdaterad 20 juli 2017