Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län, eftersom det är hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 14 juli 2017, klockan 10.00, och varar tills vidare.

Senast uppdaterad 14 juli 2017