Tyck till om naturreservat vid Lötsjön och Golfängarna

Området vid Lötsjön och Golfängarna kan bli naturreservat. Nu kan du tycka till om förslaget fram till den 31 augusti 2017.

Syftet med att området blir ett naturreservat är:

  • Att långsiktigt tillgodose behovet av områden för friluftsliv
  • Vårda och bevara väderfulla naturmiljöer
  • Främja biologisk mångfald

Naturreservatet blir ett centralt och tätortsnära park-, natur och friluftsområde som ska bevaras för alla de människor som bor eller vistas i närområdet. Det ska erbjuda möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser och social samvaro.

Samråd i sommar

Du kan tycka till om förslaget fram till den 31 augusti 2017. Du kan läsa hela förslaget här på sundbyberg.se eller besöka något av våra samrådsmöten.

Läs mer om förslaget om naturreservat här.

Samrådsmöten

  • 31 maj klockan 17.00 - 20.00 i Hallonbergens bibliotek
  • 1 juni klockan 17.00 - 20.00 i Signalfabrikens bibliotek
Senast uppdaterad 30 maj 2017