Fullmäktigebeslut i maj

På sitt sammanträde den 29 maj fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att köpa Ahlby Säteri, förlänga stadens klimat- och hållbarhetspolicy och anta en rekommendation om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Staden köper Ahlby säteri

Sundbybergs stad köper fastigheten Sundbyberg Albygården 1 (Ahlby säteri) av de nuvarande ägarna för totalt 21,5 miljoner kronor inklusive inventarier. Efter köpet äger staden de båda äldsta fastigheterna i Sundbyberg: Ahlby gård och Rissne gård (båda byggda på 1600-talet). Tanken är att skapa möjligheter att driva en verksamhet i en kulturhistoriskt värdefull byggnad, som med Vattentornet, Marabouparkens konsthall och Rissne gård.

Diarienummer KS-0414/2017, ärende 10

Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy förlängs

Stadens klimat- och hållbarhetspolicy gäller nu till den 31 december 2018. Den ska också utvärderas. Klimat- och hållbarhetspolicyn följs upp i bland annat årsredovisningen. Mellan 2014 och 2016 minskade stadens energianvändning med 24 procent och koldioxidutsläppen med 33 procent, enligt årsredovisningen för 2016.

Diarienummer KS-0335/2017, ärende 6

Ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. Rekommendationen innehåller fyra fokusområden för förbättringar, bland annat ledarskap och planering utifrån individens behov.

Diarienummer KS-0141/2017, ärende 5

Detaljplan antogs – hus i Ör får byggas ut på höjden

En detaljplan har antagits för fastigheterna Gulmåran 1 och Tätörten 1 vid Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg. Där finns nu 90 lägenheter fördelat på tre våningar. Med detaljplanen kan huset få 90 lägenheter till och ytterligare tre våningar. Dessutom kommer hissar att installeras, vilket ger förbättrad tillgänglighet.

Diarienummer KS-0065/2015, ärende 13

Nya gator, kvarter och platser har fått namn

Nu har nya kvarter, gator, torg, platser och parker i staden fått namn, bland annat vid Rissneleden och Hallonbergsvägen. När nya detaljplaner tas fram behöver de nya gatorna och fastigheterna få namn. Namnen knyter ofta an till platsen och vad den tidigare har använts till.

Diarienummer KS-0006/2017, med flera. Ärende 15 - 22.

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Bland annat ett förslag om att skapa en saluhall vid Sturegatan i centrala Sundbyberg.

Ärende 24-27

Svar på medborgarförslag

Flera medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. Bland annat ett förslag om sänkt hastighet på västra delen av Järnvägsgatan, fler flaggdagar för nationella minoriteter, laddstolpar och en laglig graffitivägg.

Ärende 28-36

Senast uppdaterad 30 maj 2017