Sundbyberg har länets bästa klimat för fastighetsföretagare

Fastighetsägare i Stockholmsregionen anser att Sundbyberg har det bästa fastighetsföretagarklimatet. Det visar årets undersökning som Fastighetsägarna Stockholm genomfört i Stockholms län och på Gotland.

Cirka 1 000 fastighetsägare i 14 kommuner i Stockholms län och på Gotland har fått svara på frågor om förutsättningarna att bedriva fastighetsföretagarverksamhet i kommuner. Sundbyberg hamnar på en förstaplats i årets ranking, följt av Järfälla och Lidingö på andra och tredje plats.

Som helhet är fastighetsägarna i regionen mest nöjda med att:

  • de allmänna kommunikationerna fungerar bra
  • köp av fastigheter är en god investering
  • näringslivsklimatet i kommunen är gynnsamt
  • kommunen informerar om viktiga förändringar

─ Det är glädjande att även i år få bra betyg av Sundbybergs fastighetsägare. Utvecklingen av kommunen sker i ett nära samspel mellan kommunen och fastighetsägarna och vi är glada att fastighetsägarna är nöjda med kommunens service. För att upprätthålla vår höga tillväxttakt måste vi fortsätta jobba målinriktat. Vi ska hålla en hög servicegrad och ett öppet förhållningssätt för att möjliggöra fler investeringar i kommunen, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela rapportenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 9 maj 2017