Lilla Ursviks lekplats nyrenoverad

Den gamla lekplatsen har fått ett ordentligt lyft. Under vinterhalvåret har lekplatsen fått nya lekytor, redskap och en egen stadsodling.

Temat för den nya lekplatsen är ”bambu, äpplen och smultron”. Lekplatsen har ytor för barn i olika åldrar, fri lek bland träd och buskar samt en tillgänglighetsanpassad del med anpassad lek och gummiyta som underlag. Nyheter på lekplatsen är bland annat:

  • lekskepp
  • gungor
  • vippdjur
  • klätternät
  • klätterhus med rutschkana

Stadsodling vid lekplatsen

Parken har även fått en egen stadsodling med fruktträd och buskar med ätbara bär.

– Sundbyberg har höga ambitioner när det gäller stadsodling. En typ av stadsodling är plantering av fruktträd och bärbuskar i allmänna parker, som är fria för alla i staden. Stadsodling har många värden, bland annat kan den bidra till ökad biologisk mångfald, ökad social gemenskap och ge kunskap om mat, växter och natur, säger Ylva Kjellin, landskapsarkitekt i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 2 maj 2017