Markundersökningar på Duvmossen

Att Duvmossen är förorenad av gamla industrier vet man sedan tidigare provtagningar. Nu görs kompletterande miljötekniska undersökningar för att säkerställa det tidigare resultatet.

Under cirka en vecka gräver man gropar för att undersöka marken. Därefter kommer massorna att läggas ner i den ordning de togs upp och extra jord att läggas på. Marken som massorna läggs upp på under grävningen skyddas av geotextil. Analyssvaren kommer cirka nio veckor efter undersökningen.

Undersökningen genomförs av Atrax Energi & Miljö på uppdrag av Sundbybergs stad.

Miljökrav för parkmark

Det finns idag ett politiskt besked som säger att Duvmossen inte ska bebyggas, utan det ska vara parkmark. Undersökningen som görs nu ska säkerställa att marken uppfyller gällande miljökrav för just parkmark.

Senast uppdaterad 27 april 2017